Sau khi tung hàng loạt trailer hoành tráng thì sáng nay game MMORPG 3D Thiện Nữ U Hồn đã chính thức tung ra hình ảnh Việt hóa game, điều này đồng nghĩa thời điểm game thủ tham gia game sẽ…

Mercedex | 23/11/2013 16:44 | Lượt xem: 315

Sau khi tung hàng loạt trailer hoành tráng thì sáng nay game MMORPG 3D Thiện Nữ U Hồn đã chính thức tung ra hình ảnh Việt hóa game, điều này đồng nghĩa thời điểm game thủ tham gia game sẽ…

Mercedex | 23/11/2013 16:44 | Lượt xem: 315

Sau khi tung hàng loạt trailer hoành tráng thì sáng nay game MMORPG 3D Thiện Nữ U Hồn đã chính thức tung ra hình ảnh Việt hóa game, điều này đồng nghĩa thời điểm game thủ tham gia game sẽ…

Mercedex | 23/11/2013 16:44 | Lượt xem: 315

Sau khi tung hàng loạt trailer hoành tráng thì sáng nay game MMORPG 3D Thiện Nữ U Hồn đã chính thức tung ra hình ảnh Việt hóa game, điều này đồng nghĩa thời điểm game thủ tham gia game sẽ…

Mercedex | 23/11/2013 16:44 | Lượt xem: 315

Sau khi tung hàng loạt trailer hoành tráng thì sáng nay game MMORPG 3D Thiện Nữ U Hồn đã chính thức tung ra hình ảnh Việt hóa game, điều này đồng nghĩa thời điểm game thủ tham gia game sẽ…

Mercedex | 23/11/2013 16:44 | Lượt xem: 315

Sau khi tung hàng loạt trailer hoành tráng thì sáng nay game MMORPG 3D Thiện Nữ U Hồn đã chính thức tung ra hình ảnh Việt hóa game, điều này đồng nghĩa thời điểm game thủ tham gia game sẽ…

Mercedex | 23/11/2013 16:44 | Lượt xem: 315

Phiên bản thử nghiệm, đang chờ giấy phép ICP và MXH
Được xây dựng và phát triển bởi các thành viên
Xem tốt nhất ở màn hình 1280x1024, trình duyệt IE10, Firefox và Chorme
Copyright © 2014 XTV Media. All rights reserved